Какво прави ренесансов човек?Какъв Филм Да Се Види?
 
Какво прави ренесансов човек?

Терминът ренесансов човек се отнася до онези велики мислители през цялата история, чиито напредък в множество области е помогнал за формирането на съвременното човечество. Техният принос в дисциплини като изкуства, литература, инженерство, математика, философия, теология и други предмети, които задвижват ценността на човека, е ненадминат и може да се види в цялото съвременно общество. За да разберем защо периодът на Ренесанса се свързва с хора с такова отличие, първо трябва да разгледаме света до и след това през този период, както и конкретните хора от това време и техния много принос към нашия свят.Светът преди Ренесанса

ренесансов човек

След развитието на историята, което позволи създаването на общества, човечеството е в състояние да преследва повече академични начинания. Вече не се интересуват от задоволяване на основни нужди, хората биха могли вместо това да насочат енергията си към академичните среди и изкуствата. Това предизвика период на творчество, известен като класическата ера, от която се появиха някои от най-големите учени в историята. Интелектуалците през класическата епоха, като Сократ, Платон и Аристотел, изтъкват вярата, че човек може да достигне пълния си потенциал, като научи колкото може повече за света около себе си. Класическата ера продължава до падането на Римската империя през 6-ти век след Христа. По това време търсенията на мислителите от класическата епоха намаляват и последващият период е период на големи смутове, войни и политически и обществени промени. Този период е известен като Средновековието и завършва с началото на Ренесанса.Раждането на Ренесанса

Ренесансов човек раждане Колекция Смит/Гадо/Гети Имиджис

Докато Средновековието обикновено се смята за такова с малък културен напредък, обществените промени през тази епоха проправиха пътя за подновяване на академичните занимания. Разпространението на християнството, което е типично за Средновековието, доведе до повишаване на грамотността сред хората. Това, съчетано с преоткриването на текстове от древните учени от класическата епоха, помогна за възникването на един от най-динамичните периоди на историята, Ренесанса.

Forza 4 списък с автомобили

Какво е Ренесансът?

ренесансов човек какво беше GraphicaArtis/Getty Images

Епохата на Ренесанса се определя от експлозивен растеж в академичните занимания, които надхвърлят несветските изследвания. Отново, както в класическата епоха, учени и студенти преследваха идеята, че човек може да достигне пълния си потенциал, като изследва мястото си като център на Вселената. Това включва философски и политически изследвания, както и по-творчески дисциплини като архитектура, инженерство, изкуство и литература, естествени науки и математика. Колкото повече човек знаеше за възможно най-много от тези теми, толкова по-близо той въплъщаваше истинската идеология на епохата на Ренесанса.Къде започна Ренесансът?

започва ренесансов човек Колекционерът за печат/Getty Images

Като цяло учените приемат, че Ренесансът започва в Европа; по-специално, поради местоположението и политическото, икономическото и културното си значение, Италия. Повечето търговски пътища включват Италия поради географското й местоположение, така че културното движение, което се случва там, бързо се разпространява в цяла Европа и в крайна сметка в света.Кои бяха хората на Ренесанса?

хора от ренесанса

Това, което направи периода на Ренесанса толкова динамичен, беше, че хората от всички класове можеха да се включат. Грамотността се е разширила до масите, за разлика от ограничението до членовете на Църквата, така че всеки, който има желание да изследва напълно мястото на човека във Вселената, е свободен да го направи.Културен клуб / Getty ImagesЗначението на Ренесанса

значението на ренесансовия човек GraphicaArtis/Getty Images

Това, което прави Ренесанса толкова важен, е степента на неговия обхват, който може да се види в цялото съвременно общество. Всички области на цивилизацията бяха проучени и напредъкът, постигнат през този период в множеството творчески и философски дисциплини, ни помогна да постигнем нашето сегашно разбиране и модел на човечеството.222 ангелско число, което означава пари

Динамичен Ренесанс, динамични хора

ренесансов човек изучава хората

Когато погледнем всичко, което е постигнато през периода на Ренесанса, можем ясно да видим защо хора, чиито безкраен стремеж към знание им е спечелил отличието като ренесансови хора. Докато фразите полимат и универсален човек се използват в допълнение към ренесансовия човек, всички тези термини характеризират някой, който взема широка база от знания и ги използва за решаване на конкретни проблеми в обществото. Като разгледаме по-отблизо някои от най-забележителните ренесансови мъже, ще придобием още по-ясно разбиране за термина и неговото значение.

Културен клуб / Getty Images

Леонардо да Винчи

ренесансов човек леонардо да винчи

Леонардо да Винчи е може би най-известният от всички ренесансови мъже. Верен на духа на Ренесанса, да Винчи е бил умел като художник, философ, учен, математик, архитект и инженер. Макар да е най-известен със своите художествени усилия, чертежите на Леонардо да Винчи на прототипи на различни самолети, природни обекти като скални образувания, характеристики на водата и множество човешки фигури, както и множество други изобретения и предмети, разкриват неговите обширни инженерни, научни, математически и артистични способности. Това добре закръглено образование в толкова много дисциплини е това, което прави Леонардо да Винчи първостепенният ренесансов човек.

хибискусът привлича ли колибри

Стоков монтаж / Getty Images

Микеланджело Буонароти

ренесансов човек Микеланджело Буонароти Gilardi Photo Library / Getty Images

Микеланджело, друг от най-известните ренесансови мъже, е бил опитен в дисциплините живопис, скулптура, архитектура и литература. Както Леонардо да Винчи, Микеланджело използва широката си база от знания, за да подобри разбирането на човека за човешкото състояние, а творбите му продължават да влияят на художници от всички жанрове дори и днес. Според Уикипедия неговата художествена гъвкавост е от толкова висок калибър, че той често съперничи на да Винчи като типичен ренесансов човек.

Галилео Галилей

Ренесансов човек на Галилео Галилей

Галилео Галилей, още един истински ренесансов човек, възхвалява математика, физика, инженера и астронома сред опита си. Многобройните му приноси включват откритието, че Земята се движи около слънцето, което е в пряк конфликт с теорията на Църквата, че Земята е център на Вселената. Той постулира, че законите на природата са математически, което е помогнало при откриването на различни планети и техните луни. Той също така изобретява такива неща като военния компас, термометъра и пречупващия телескоп. Отново, разнообразните познания, които той притежава, са основен принос за основата на съвременната цивилизация и причината Галилей да е истинско представяне на типичния ренесансов човек.

Архив на Хълтън / Getty Images